Ekonomi

Stadgar

Föreningens gällande stadgar finns att ladda ned här.

Föreningens ekonomi och kostnader vid ibruktagande 2002

- Totalkostnad för byggnationen: 144 000 000 kr
- Summa lån vid anskaffning: 71 000 000 kr
- Summa insatser och upplåtelseavgifter: 73 200 000 kr
- Föreningens låneandel vid anskaffning: 49%
- Byggkostnad per lägenhetskvadratmeter: 18 817 kr
- Summa årsavgift från lägenheter: 4 936 000 kr
- Årsavgift per kvadratmeter: 645 kr
- Lägsta pris för lägenhet vid upplåtelse (exkl tillval): 576 828 kr
- Högsta pris för lägenhet vid upplåtelse (exkl tillval): 1 685 402 kr
- Minsta lägenhet (2 rok): 63 kvadratmeter
- Största lägenhet (3 rok): 126 kvadratmeter
- Genomsnittsstorlek för lägenheterna: 88 kvadratmeter
- Genomsnittslägenhetens avgift per månad (2002): 4 728 kr

Årsredovisningar

Nedan finns årsredovisningarna för varje helt verksamhetsår sedan föreningen bildades.
De publiceras normalt i maj-juni varje år efter att de fastställts på föreningsstämman.

- Årsredovisning för 2021
- Årsredovisning för 2020
- Årsredovisning för 2019
- Årsredovisning för 2018
- Årsredovisning för 2017
- Årsredovisning för 2016
- Årsredovisning för 2015
- Årsredovisning för 2014
- Årsredovisning för 2013
- Årsredovisning för 2012
- Årsredovisning för 2011
- Årsredovisning för 2010
- Årsredovisning för 2009
- Årsredovisning för 2008
- Årsredovisning för 2007
- Årsredovisning för 2006
- Årsredovisning för 2005
- Årsredovisning för 2004
- Årsredovisning för 2003
- Årsredovisning för 2002