Styrelsen

Brita Natanaelsson

I styrelsen sedan 2020
Ansvar: Ordförande. Övergripande ansvar för föreningen och dess ekonomi. Ansvar för frågor gällande lägenhetsöverlåtelser.
Adress: Skeppargatan 3B (Lägenhet A121)
Tel: 073 - 070 01 96
E-post: brita.natanaelsson@icloud.com

Petra Svanström

I styrelsen sedan 2023
Ansvar: Sekreterare med ansvar för protokollförande och information till medlemmarna.
Skeppargatan 3C
Tel mob: 073 - 052 35 03
E-post: psvanstrom@hotmail.com

Kenneth Lundberg

KennethL.png I styrelsen sedan 2021
Ansvar: Ordinarie ledamot. Ansvarar för uthyrning av garageplatser och bistår även i frågor
kopplade till den tekniska förvaltningen.
Skeppargatan 3C
Tel mob: 070 - 357 61 57
E-post: kenneth.k.lundberg@gmail.com

Per-Olov Wåhlin

P-O-Wahlin2.jpg Ansvar: Ordinarie ledamot i styrelsen sedan 2022. Ansvarar för teknisk förvaltning samt soprum, gård och snöröjning.
Adress: Skeppargatan 3 B (Lägenhet A 112)
Tel mob: 070 - 675 25 25
E-post: po.wahlin@telia.com

Ludvig Berglind Johansson

Ludvig1.jpg I styrelsen sedan 2022
Ansvar: Ordinarie ledamot. Ansvarar för bredband, TV och telefoni.
Skeppargatan 3B (Lägenhet A101)
Tel mob: 070 - 441 87 14
E-post: ludvig.johansson@bredband2.se

Styrelsesuppleant

Peter Martinson
Ansvar: Suppleant
Adress: Skeppargatan 3B (Lägenhet A021)
Tel mob: 070 - 666 07 20
E-post: peter.martinson@bygdsiljum.se

Styrelsesuppleant

Julia Avander
Ansvar: Suppleant
Adress: Skeppargatan 3A
Tel mob: 073 - 820 28 88
E-post: juliaavander@hotmail.se

Lekmannarevisorer

Katarina Markström, lekmannarevisor
Adress: Skeppargatan 3C (Lägenhet B044)
Tel: 070 - 694 70 15
E-post: katarina.markstrom.2@gmail.com

Roland Rodmark, revisorsuppleant
Adress: Skeppargatan 3C (Lägenhet B022)
Tel: 070 - 626 20 26
E-post: roland.rodmark@gmail.com

Valberedning

Ann-Cristine Häggström, Sammankallande i valberedningen
Adress: Skeppargatan 3 B (Lägenhet A011)
Tel: 070 - 304 93 53
E-post: anci98@hotmail.com

Lena Wåhlin, Ledamot i valberedningen
Adress: Skeppargatan 3C (Lägenhet B041).
Tel: 070 - 346 55 07
E-post: lenwah@hotmail.com

Marita Eriksson, Ledamot i valberedningen
Adress: Skeppargatan 3B (Lägenhet A074)
Tel: 070 - 272 33 80
E-post: marita.eriksson44@gmail.com