Styrelsen

Johan Jansson

jo5423ja.jpg I styrelsen sedan 2019
Ansvar: Ordförande. Övergripande ansvar för föreningen och dess ekonomi. Sköter även överlåtelseärenden samt uthyrning av garageplatser, osv.
Skeppargatan 3B (Lägenhet A064)
Tel mob: 079 - 31 32 334
E-post: erikjohanjansson@gmail.com

Ann-Sofie Forsman

Ann-Sofie.jpg I styrelsen sedan 2019
Ansvar: Sekreterare med ansvar för protokollförande, information till medlemmar, osv.
Skeppargatan 3B (Lägenhet A111)
Tel mob: 072 - 709 03 08
E-post: ann-sofie.forsman@spsm.se

Hasse Edlund

Hasse-Edlund-foto2.png I styrelsen sedan 2018
Ansvar: Ordinarie ledamot med specifikt ansvar för föreningens avtalsfrågor.
Skeppargatan 3C (Lägenhet B 073)
Tel. 0706 -25 94 13
E-post: hasse.edlund@live.se

Göran Åhrén

ga.jpg I styrelsen sedan 2010
Ansvar: Ordinarie ledamot. Ansvarar för att den tekniska förvaltningen fungerar ihop med Leif.
Adress: Skeppargatan 3C (Lägenhet B081)
Tel mob: 070 - 235 48 61
E-post: lgk.ahren@gmail.com

Leif Elfving

le2.jpg I styrelsen sedan 2014
Ansvar: Ordinarie ledamot. Ansvarar för att den tekniska förvaltningen fungerar ihop med Göran.
Skeppargatan 3B (Lägenhet A072)
Tel mob: 070 - 744 16 00
E-post: elfving52@gmail.com

Styrelsesuppleant

P-O-Wahlin2.jpg Per-Olov Wåhlin
Ansvar: Suppleant
Adress: Skeppargatan 3 B (Lägenhet A 112)
Tel mob: 070 - 675 25 25
E-post: po.wahlin@telia.com

Styrelsesuppleant

Eva Nygren Eva Nygren
Ansvar: Suppleant
Adress: Skeppargatan 3C (Lägenhet B032)
Tel mob: 073 - 412 66 60
E-post: eva.nygren@me.com

Styrelsesuppleant

Brita Natanaelsson
Ansvar: Suppleant
Adress: Skeppargatan 3B (Lägenhet A121)
Tel: 073 - 070 01 96
E-post: brita.natanaelsson@icloud.com

Lekmannarevisorer

Tore Wikberg, lekmannarevisor
Adress: Skeppargatan 3B (Lägenhet A091)
Tel: 070 - 520 33 12
E-post: tore.wikberg@telia.com

Katarina Markström, revisorssuppleant
Adress: Skeppargatan 3C (Lägenhet B044)
Tel: 070 - 694 70 15
E-post: katarina.markstrom.2@gmail.com

Valberedning

Ann-Christine Häggström, Sammankallande i valberedningen
Adress: Skeppargatan 3 B (Lägenhet A011)
Tel: 070 - 304 93 53
E-post: annchristinehaggstrom@hotmail.se

Lena Wåhlin, Ledamot i valberedningen
Adress: Skeppargatan 3C (Lägenhet B041).
Tel: 070 - 346 55 07
E-post: lenwah@hotmail.com

Marita Eriksson, Ledamot i valberedningen
Adress: Skeppargatan 3B (Lägenhet A011)
Tel: 070 - 272 33 80
E-post: marita.eriksson44@gmail.com