Leverantörer

Akut felanmälan

Vid akut felanmälan utanför kontorstid, t ex vid vattenläckage eller liknande, skall först och främst någon i styrelsen kontaktas. Om ingen i styrelsen går att uppbringa kontakta Awarn (se nedan). För övriga typer av problem, se kontaktinformation nedan, men som regel är det bäst att alltid kontakta någon i styrelsen först.

Fastighetsskötsel

Föreningen har avtal med Riksbyggen om skötsel av uteområdet och övriga allmänna vaktmästaruppgifter. Att kontakta dem under kontorstid kostar inget. Utöver kontorstid hänvisas till styrelsen. Önskar någon hjälp av vaktmästare med enklare ärenden i lägenheten görs detta jobb mot ersättning efter överenskommelse med honom/Riksbyggen.

På anslagstavlorna i våra tre huvudentréer finns uppgift om Riksbyggens tel.nr för felanmälan dygnet runt.

För städning av entréer, hissar och våningsplan har föreningen numera avtal med Hemtrivsel/Allservice.
Städning sker normalt en gång per vecka f.n. torsdagar.

Felanmälan fastigheten

Skall endast kontaktas på tider utöver kontorstid. Försök alltid nå Riksbyggen först på kontorstid eller någon i styrelsen. Awarn tar en avgift då de kommer ut till föreningen för olika ärenden. Då ärendet är direkt hänförbart till en enskild medlem (till exempel om man låst sig ute) skickas fakturan till den medlemmen.
Awarn Security
V. Esplanaden 2, 901 02 UMEÅ
Telefon: 010 - 222 20 00

Hissar

Kone har tagit över driften av hissarna av Otis. Föreningen har serviceavtal med Kone. Vid problem med hissarna under kontorstid går det bra att ringa och felanmäla. Vid övriga tider kontakta någon i styrelsen först. Hissarna är också utrustade med automatlarm vilket gör att de oftast larmar om service själva men i regel sker service först på kontorstid.

Kone AB
Trattgränd 1, 906 25 UMEÅ
Telefon: 020-72 20 20
http://www.kone.se

Bredband/Internet

Föreningens leverantör av bredbandsåtkomst är nu A3 och det ingår i lägenhetens månadsavgift. Kontakta dem om internet är nere. Se gärna under drift på deras hemsida om felet redan är felanmält. Notera att bredbandet levereras via IP-uttaget i lägenheten, dvs inte via tripple-play-uttaget där TVns ansluts. I föreningen tillämpas dynamisk IP-tilldelning (så kallad DHCP). Det innebär att det oftast bara är att ansluta IP-kabeln mellan uttaget och daton och slå på datorn så identifieras inställningarna automatiskt. Föreningen tillhandahåller inte några trådlösa routrar eller liknande utrustning. Då en lägenhet har mer än ett uttag krävs att huvuduttaget kopplas vidare så att de andra uttagen också fungerar.

T3
Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå
Telefon: 0770-350 330
http://www.t3.se

TV

Föreningens leverantör av kabel-TV är Com hem och de levererar det analoga grundutbudet (inklusive några kanaler digitalt). Detta utbud ingår i månadsavgiften för alla medlemmar. Nätet i fastigheten är även förberett för digital mottagning och HDTV (High Definition). För mottagning av HDTV och digitala signaler krävs en digitalbox och/eller digitalTV. Se Com hems sidor för information om detta och beställning. Observera att föreningen inte tar något ansvar för avtal som medlemmar själva tecknar med Com hem rörande HD eller digital TV eller fler kanaler. För närvarande består det fria analoga grundutbudet av följande kanaler: Svt1, Svt2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Barnkanalen, Kunskapskanalen, Svt 24, Com hem TV. Vid driftstörningar se Com hems sidor och knappa in din bostadsadress. Föreningen av avtal med Com hem om att fel skall avhjälpas skyndsamt.

Inga tillstånd lämnas för att montera parabolantenner eller liknande på balkonger eller husen.

Com hem AB
Box 19150, 10432 STOCKHOLM
0771-55 00 00, kundservice@comhem.com
http://www.comhem.se