Ordning

Ordningsregler och stadgar

För föreningen gäller stadgar (senast antagna 2014) och ordningsregler (senast antagna 2015). Vi ber alla medlemmar och eventuella andrahandshyresgäster att ta del av dessa samt fråga styrelsen om något är oklart.

Trafik på området

Ingen onödig biltrafik skall förekomma på området eftersom det finns lekande barn runt våra hus. Vi vill också begränsa slitage på stenplattor och gräsytor. Självklart är det tillåtet att köra fram till husen vid behov (för t ex funktionshindrade). Vid hämtning/lämning av taxi föreslås att det sker vid infarten till garaget/gästparkeringarna där det finns en taxistolpe med skylt, se kartan.

Garaget och parkeringarna

I garaget under husen finns plats för 87 bilar (lika många platser som lägenheter i föreningen). Först och främst hyrs dessa ut till boende i vår förening och i andra hand till boende i vår grannförening BRF Bryggaren 2. Det är möjligt att hyra mer än en plats i garaget om platser finns. Garageporten är automatisk och sköts antingen via portkod eller med hjälp av fjärrkontroll, som fås då plats hyrs. Kostnad för en garageplats är (2017) 495kr/månad. Om du önskar hyra en garageplats tillfälligt är du välkommen att kontakta styrelsen.

Motorvärmarplatser
Fastigheten är utrustad med ett fåtal motorvärmarplatser för uthyrning. Dessa platser är belägna ner mot älven. Platserna hyrs ut av styrelsen.

Besöksparkering
Fastigheten är också försedd med ett tiotal gästparkeringsplatser. Dessa platser är till för besökande och får endast utnyttjas tillfälligt av medlemmar i föreningen. Ett fordon får stå uppställt maximalt i 24 timmar i sträck. Gästparkeringsplatserna är försedda med motorvärmare (med timer). Dessa hyrs ut av styrelsen. För bekanta till medlemmar som ofta nyttjar gästparkeringen finns en p-skiva att hämta hos styrelsen.

Källsortering

Föreningen har valt att sortera soporna direkt i vårt gemensamma soprum. Vi har avtal med Stena Recycling om källsortering och med Vakin, som tar hand om det brännbara avfallet. För tillfället sorterar vi tidningar, kartonger, plast- och metallförpackningar samt glas. Det finns även behållare för lampor och batterier. Har du hushållsapparater, julgranar eller något annat och undrar hur du tar hand om det? Gå in på denna hemsida för en utmärkt guide.